Je bent hier:

Leerlingcoaching

Elke ochtend stappen een vierhonderdtal jongeren door onze schoolpoort. Ze volgen les, hebben vrienden, ze leren studeren en ontspannen zich, ze zetten elke dag stappen in de richting van het volwassen zijn. Het leven tussen twaalf en achttien jaar is boeiend en leerrijk, maar kan ook al eens verwarrend en lastig zijn.
Daarom vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen goed worden begeleid en ergens terecht kunnen als het even moeilijk gaat. Elke leerkracht is bereid te luisteren naar de kleine en grote zorgen van de leerlingen. Maar soms is dit niet voldoende en moeten we op zoek  naar een gerichte aanpak. Drie leerlingencoaches co├Ârdineren de leerlingbegeleiding, ze werken steeds samen met het hele lerarenteam, de ouders en het CLB. We hebben vertrouwen in de talenten van onze jongeren en we proberen hen te ondersteunen door hen in deze talenten te coachen, hen aan te sporen zelf oplossingen te zoeken, zodat ze uitgroeien tot weerbare volwassenen.
De eerstejaars worden ondersteund door dedie hen helpt om geleidelijk grotere leerstofgehelen te verwerken en goed te plannen. Deze methode wordt voortgezet in de 2de en 3de graad, waarbij ze steeds zelfstandiger worden in het gebruik van de methode. Voor leerlingen die een leerstoornis hebben, maken we een individueel handelingsplan op, zodat zij maximale kansen krijgen om hun studies tot een goed einde te brengen.
Wil u meer uitleg over onze aanpak van specifieke problemen, aarzel niet ons te contacteren voor meer uitleg.


Studie- en schoolloopbaanbegeleiding

Omdat een goede studiekeuze de basis vormt voor een geslaagd leerjaar, besteden we heel wat aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen in deze keuze. Deze begeleiding steunt op twee pijlers: goed geïnformeerd worden over de vele mogelijkheden die er zijn en een goed inzicht hebben in de eigen talenten.
De tweede- en vierdejaars krijgen heel wat uitleg over de verschillende richtingen die kunnen gekozen worden in het volgende leerjaar. Niet enkel de leerkrachten en leerlingbegeleiders geven informatie, door het organiseren van een minibeurs op school geven de leerlingen van het zesde jaar hun eigen ervaringen en tips door aan hun jongere medeleerlingen. De leerlingen worden bovendien aangemoedigd om via het internet, meer bepaald via de website www.onderwijskiezer.be op zoek te gaan naar de vele mogelijkheden die ook in andere scholen worden aangeboden. Zelfkennis opdoen is immers heel belangrijk voor je een goede studiekeuze maakt. Door het invullen van tests en door gesprekken met klastitularis, leerkrachten en leerlingbegeleiders krijgen leerlingen stilaan inzicht hun capaciteiten.
In de loop der jaren worden de leerlingen op die manier getraind in het maken van goede keuzes, zodat ze aan het einde van hun schoolloopbaan ook hun verdere studieloopbaan kunnen aanvatten. Met de zesdejaars worden de vele mogelijkheden samen met hen ontdekt via deelname aan de Sid-in, informatiesessies op school en sprekers uit het voortgezet onderwijs. Ze worden aangemoedigd gericht op zoek te gaan naar informatie en worden daarbij ondersteund door leerkrachten, leerlingbegeleiders en het CLB.
Ook voor onze zesdejaars geldt immers het motto: een goede keuze is de basis voor een geslaagde studie!!