Je bent hier:

Wat kost studeren aan Atheneum Veurne?

De toegang tot GO! atheneum Veurne Centrum is gratis. Daarnaast proberen we de schoolkosten zo veel mogelijk te beperken. Handboeken kunnen (goedkoop) gehuurd worden dankzij de Bond Atheneum Veurne die in uitzonderlijke situaties ook ondersteuning biedt om de extra schoolkosten te kunnen financieren.

Bijdrage van de ouders

• Boekengeld

Dit omvat het huurgeld van de handboeken (exclusief 30 euro waarborg), de aankoop van werkboeken, de schoolagenda, fotokopieën, een toetsenblok en sportkledij met het logo van de school. De prijs hangt af van de gevolgde studierichting en het leerjaar waarin een leerling zit. De waarborg wordt terugbetaald op het einde van het schooljaar.

• Extra murosactiviteiten

Het geld voor uitstappen, toneel- en filmvoorstellingen wordt in principe op voorhand opgehaald door de organiserende leerkrachten. Uitzonderlijk wordt er met overschrijving gewerkt (enkel bij bedragen groter dan 100 euro). Geen enkele meerdaagse excursie kost meer dan 300 euro.

• Hoe verloopt de betaling?

Bij het ophalen van de huur- en werkboeken (eind augustus) wordt het huurgeld, een eerste voorschot voor de werkboeken en in sommige leerjaren en richtingen € 100 voorschot voor duurdere extra murosactiviteiten opgehaald. Om de prijs per factuur te beperken, worden doorheen het schooljaar tussenfacturen gestuurd. In mei ontvangt u dan de eindafrekening. Volgend overzicht geeft een ruwe schatting weer van de kosten (in euro), op basis van vorige schooljaren. Extra muros bevatten ook eventuele meerdaagse uitstappen.

Leerjaar
Huurboeken
Werkboeken
Kopieën
Extra muros
ICT
Sportkledij
Sportdag
Totaal
1ste jaar 30€ 145€ 30€ 100€ 10€ 15€ 10€ 340€
2de jaar 30€ 180€ 40€ 300€ 10€ 15€ 10€ 585€
ASO                
3de jaar ASO 35€ 175€ 45€ 80€ 10€ 15€ 10€ 370€
4de jaar ASO 35€ 130€ 55€ 330€ 10€ 15€ 10€ 585€
5de jaar ASO 40€   70€ 60€ 130€ 10€ 15€ 10€ 335€
6de jaar ASO 40€   70€ 50€ 350€ 10€ 15€ 10€ 545€
TSO                
3de jaar TSO 10€ 175€ 35€ 70€ 10€ 15€ 10€ 325€
4de jaar TSO 10€ 140€ 60€ 320€ 10€ 15€ 10€ 565€
5de jaar TSO handel 10€ 125€ 60€ 130€ 10€ 15€ 10€ 360€
5de jaar TSO toerisme 10€   100€ 80€ 500€ 10€ 15€ 10€ 725€
6de jaar TSO handel 10€   80€ 75€ 370€ 10€ 15€ 10€ 600€
6de jaar TSO toerisme 10€   80€ 75€ 550€ 10€ 15€ 10€ 750€