Je bent hier:

Troeven van Atheneum Veurne

Uitgebreid studieaanbod:

Ons aanbod is bijzonder uitgebreid. Wanneer u deze website doorbladert, zal u dit zeker beamen.  In de 1ste graad ligt de klemtoon op het. Dit doen we aan de hand van modules van telkens 2u die de leerlingen zelf kunnen combineren tot een pakket van 4u. 'Gebruik maken van de talenten' trekken we ook door in de 2de en de 3de graad door het aanbod uit te breiden d.m.v. het aanbieden van opties. De 'STEM' wordt verder uitgebouwd naar de 2de graad, Sport wordt ook ingericht als optie in 2de en 3de graad, zodat men gedurende 6 jaren sport kan beoefenen op ASO-niveau. De 2de graad gebruiken we om dezeen vervolgens in de 3de graad deze.
Vanuit de structuur van het ASO kan men naadloos aansluiten bij deze TSO-richtingen. Zo zijn de ASO-richtingen Wetenschappen, Economie en Moderne Talen eerder theoretisch gericht. In de STEM-richting maken we gebruik van projecten om de leerstof aan te bieden, wel degelijk op ASO-niveau. Wie liever theorie en praktijk combineert kan overstappen naar de TSO-richtingen Handel of Toerisme.

Nieuwe infrastructuur:

De school is enkele jaren geleden grondig verbouwd. De bouw van een heleen de van een bestaande, hebben geleid tot een aangename leef- en leeromgeving voor onze leerlingen. De nieuwste technologieën,, talrijkedie de leerlingen kunnen gebruiken tijdens de lessen,en een OLC ()geven onze leerlingen ongekende mogelijkheden tot ontplooiing van hun talenten.

Leerlingenraden:

In Atheneum Veurne tellen leerlingen echt mee!is in onze school geen hol woord. Dit bewijzen de twee goed functionerende leerlingenraden. Zij geven leerlingenin het beleid en leren hen omgaan met. De raden vormen een brug tussen de leerlingen aan de ene kant en de directie aan de andere kant. Ze denken mee over het schoolbeleid en geven advies aan de directie daar waar ze verbeteringen mogelijk zien. Daarnaast organiseren ze acties die het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten, op school verhogen. Met veel energie en inzet bewijzen de leerlingenraden dat schoollopen in het Atheneum Veurne, naast de inspanning tijdens de lessen, ook plezier en ontspanning betekent en dat onze school een plaats is.

Begeleidingsmethodes:

De ‘’ begeleidt zowel onze jongste leerlingen in hunen leernoden als onze oudste leerlingen in hun zoektocht naar de juiste richting. Het project maakt deel uit van een volledig traject van studieloopbaanbegeleiding (OLB) om de best passende richting te vinden voor elke leerling, zowel tijdens de loopbaan in het Atheneum als in het hoger onderwijs.

Ouderraad:

Sinds enige jaren hebben we met de 'Vriendenkring Atheneum Veurne' ook een actieve ouderraad op onze school. Niet alleen organiseren zij zelf activiteiten, zoals het succesvolle 'Mosselfestijn', maar zij ondersteunen ook, zowel logistiek als financieel, activiteiten van de leerlingenraden en de GWP-week.

Bent u geïnteresseerd om u bij de ouderraad aan te sluiten of wilt u bij de activiteiten wel eens mee de handen uit de mouwen steken? Neem dan zeker contact op met de voorzitter via Geert_Sabbe@telenet.be .