Je bent hier:

Welke school heeft u voor ogen?              

Traditie hand in hand met vernieuwing

Meer dan 160 jaar geleden behaalden de eerste leerlingen hun diploma op onze school. Velen onder hen hebben een schitterende carrière uitgebouwd. Steeds meer ouders stellen dan ook hun vertrouwen in onze school. Via traditionele lesmethodes, nieuwe pedagogische inzichten en de  nieuwe technologieën geven we onze leerlingen de nodige kennis en vaardigheden mee, noodzakelijk om het te maken in deze steeds sneller veranderende maatschappij.
GO! atheneum Veurne Centrum staat voor ‘goed onderwijs’, waar een degelijke basis gelegd wordt om het te maken in de huidige maatschappij.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Eén van de grote bekommernissen blijft de gerichte, persoonlijke aanpak van elke leerling in hun begeleiding. Binnen de krijtlijnen van duidelijke afspraken en via wederzijds respect en overleg werken wij, leerlingen en personeel, samen aan de realisatie van ons pedagogisch project. Door kort op de bal te spelen, via projecten hen te leren wat verantwoordelijkheid inhoudt en hen voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen, leren ze alles wat ze nodig hebben om verder te kunnen na hun secundaire studies.
Bij de begeleiding van de leerlingen streven we naar een duidelijke en open communicatie met ouders en leerlingen.

1ste graad?

De overstap van lager naar secundair onderwijs is vaak niet eenvoudig. De geborgenheid van de buurtschool valt weg, die ene leerkracht voor de klas wordt vervangen door vele leerkrachten om het uur, een heuse examenperiode, … tal van nieuwigheden vallen hen te beurt. Om de overgang gemakkelijker te maken, worden tal van maatregelen genomen. Zo organiseert onze school een  onthaaldag voor alle eerstejaarsstudenten, wordt hen een correcte studiemethode aangeleerd én worden examenplanningen gemaakt (Wathoe-methode). Zij worden opgevolgd door een stimulerende en motiverende leerlingenbegeleiding.

Een veilige campus

Hoewel de campus volledig in het drukke centrum van de stad Veurne gelegen is, is de schoolomgeving voor de leerlingen zeer veilig. Via de ingang in de Handboogstraat kunnen de leerlingen op een veilige manier hun fiets stallen en het schooldomein betreden.