Je bent hier:

Welkom

GO! atheneum Veurne Centrum is een school waar destaat, met duidelijk afgebakende regels en afspraken met de ouders. Een school waar ook ouders en leerlingenkrijgen dankzij onze actieve ouderraad én leerlingenraad. Natuurlijk staan, maar van een school verwacht u veel meer. Atheneum Veurne staat dan ook voor opleidingen van hoge kwaliteit, gekoppeld aan een uitstekende, met oog voor nieuwe maatschappelijke en technologische evoluties en gericht op de totale ontwikkeling. Ons doel? Een uitstekende voorbereiding bieden op het hoger onderwijs. Het Atheneum geniet eenin de ruime omgeving en levert jongeren af die zich kunnen waarmaken in de maatschappij. Een samenleving die in tal van opzichten sneller dan ooit verandert, heeft behoefte aanmet een open geest en de moed om tegen de stroom op te roeien.
Wij leggen dan ook sterk de nadruk open de ontwikkeling van.
Dit uit zich in de brede waaier aan studiemogelijkheden met de verschillende modules waar de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en uitdiepen.
Ons aanbod is gesteund op een aantal pijlers.  Klassieke én moderne talen, Wiskunde, Wetenschappen & Techniek, Ondernemen, Cultuur en Sport, dit gedurende de zes secundaire jaren. Afgestudeerden in de TSO-richtingen Handel en Toerisme kunnen hogere studies aan maar kunnen ook onmiddellijk op de arbeidsmarkt ingezet worden. Er is een grote vraag naar goed opgeleide krachten. Ons aanbod is zodanig gevarieerd dat een overstap van de ene richting naar een andere mogelijk blijft, zodat de eigen talenten van de leerling ten volle benut worden.

Met deze website neemt u een kijkje binnen onze muren. U vindt er informatie over de verschillende richtingen, een variatie van activiteiten die gedurende een schooljaar plaatsvinden en de lessentabellen

Samen met een 60-tal personeelsleden kijk ik ernaar uit om u volgend schooljaar te mogen verwelkomen.

Annie De Meerleer
Directeur