Je bent hier:

Welkom

Het motto van GO! atheneum Veurne Centrum luidt: "Sterk in talentontwikkeling". De school staat voor kwaliteitsonderwijs waarin een stevige basis wordt gelegd voor vervolgstudies, onder meer door doorgedreven leerling -en studiekeuzebegeleiding. Bij ons staat de leerling centraal en tegelijkertijd wordt het welzijn van iedereen op school gevrijwaard door duidelijke regels en afspraken. Onze actieve ouderraad en de leerlingenraad helpen waar mogelijk mee bij het uitzetten van de krijtlijnen van onze werking.

U verwacht terecht dat een school meer is dan een instituut dat kennis en vaardigheden bijbrengt. GO! atheneum Veurne Centrum speelt in op de laatste maatschappelijke en technologische evoluties, maar is tevens een veilige haven waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen.  Keuzemodules -en vakken bieden onze leerlingen de vrijheid om binnen een bepaalde richting eigen accenten te leggen. Dit doet echter niets af aan het feit dat we de best mogelijke voorbereiding op hoger onderwijs en de arbeidsmarkt bieden. Getuige daarvan zijn de vele oud-leerlingen met een bachelor -of masterdiploma, het feit dat ons atheneum in Vlaanderen een begrip is wat de voorbereiding op de toelatingsproef geneeskunde betreft en de wedstrijden - voor verschillende vakken - waarin we jaarlijks successen boeken.

Minstens even belangrijk: we leren onze leerlingen de vaardigheden om zich hun leven lang waar te maken als wereldburger. Dit betekent onder meer dat ze vlot met verantwoordelijkheden kunnen omgaan, creatief zijn, met een open vizier problemen het hoofd kunnen bieden, respectvol met elkaar omgaan en out-of-the-box durven denken.

Binnen het ASO-aanbod bieden we een waaier aan richtingen van waaruit kan doorgestroomd worden naar nagenoeg alle domeinen binnen het hoger onderwijs. Leerlingen kunnen zich onder meer verdiepen in klassieke en moderne talen, in wiskunde en wetenschappen, in economische en in humane wetenschappen. Daarnaast bieden we ook de dubbele finaliteit (doorstroom of arbeidsmarkt) aan via onze TSO-richtingen handel en toerisme. Deze richtingen bieden veel kansen op tewerkstelling binnen de regio.

Zo willen wij alvast uw nieuwsgierigheid opwekken naar het leven binnen en buiten de muren van onze school. Zoals een bepaalde keukenproducent het zou zeggen: als u een goede school zoekt voor uw kind, moet u zeker ook eens bij ons  langskomen. Pas dan kan u de juiste keuze maken. Vermits wij contact met ouders en leerlingen heel belangrijk vinden, spreekt het voor dat wij u graag te woord staan bij eventuele vragen.

Ir. Eddy Caluwaerts
Directeur GO! atheneum Veurne Centrum