Je bent hier:

Minibeurzen informeren leerlingen over studiekeuzes op school.

06/02/2017 - De beste studiekeuze maken is niet altijd evident. Leerlingen uit het tweede, vierde en zesde jaar komen dan ook vaak voor onoverkomelijke dilemma’s te staan. Om die reden vonden op maandagnamiddag de minibeurzen plaats, waar enkele derdejaars en zesdejaars in de polyvalente zaal hun eigen richting kwamen promoten en vragen van tweedejaars en vierdejaars kwamen beantwoorden. De beurs werkt voor onze leerlingen drempelverlagend. De leerlingen zijn immers echte ervaringsdeskundigen, die beter dan wie dan ook de werkelijke inhoud van de cursussen en lessen kunnen omschrijven. Het kadert binnen een efficiënt OnderwijsLoopbaanBegeleidingsplan (OLB) en moet de Gelijke OnderwijsKansen (GOK) stimuleren. Een goede studiekeuze is immers essentieel om te slagen in het secundair onderwijs.

Meer