KA Veurne Koninklijk AtheneumMiddelbaar

Bericht van de Oudervereniging
---------------------
ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS IN DE WESTHOEK

What’s in the name??? What’s in the name??? What’s in the name??? What’s in the name?

KWALITEITSONDERWIJS

Ons Koninklijk Atheneum (vindt haar oorsprong in 1850!) stoelt op een traditie van toekomstgericht kwaliteitsonderwijs. Het bewijs en de garantie van deze kwaliteit kan worden gemeten in cijfers:

- bij ingangsexamens (bijv. geneeskunde, burgerlijk ingenieur) is het slaagpercentage hoger dan het nationaal gemiddelde, dit zonder extra lessen wiskunde.
- generaties van afgestudeerden illustreerden dit door hun verdere studiekeuze en uitbouw van hun professioneel leven.

Atheneum Veurne biedt een ruime waaier van ASO-richtingen. Naast de moderne richtingen (wiskunde, wetenschappen, economie, talen en humane wetenschappen), is er het klassieke aanbod (combinaties met latijn en grieks).
Als enige school in de Westhoek wordt reeds vanaf het tweede middelbaar Engels gedoceerd.

PEDAGOGISCH PROJECT

Een tweede belangrijk engagement van de Atheneum Veurne is – naast onderwijzen – het opvoedingsproject. Overbrengen van kennis is niet voldoende om optimaal te functioneren in de maatschappij. Daarom is er bijzondere aandacht voor de ontwikkeling en de vorming van de persoonlijkheid, het verwerven van sociale attitudes. Het kunnen nuanceren, relativeren en plaatsen van eigen en andere meningen vanuit verschillend ideologisch, politiek of religieus ideeëngoed brengt enkel positieve impulsen voort.

We vinden het belangrijk dat ons kind, zoon/dochter:
- luistert naar en respect opbrengt voor de mening van anderen;
- in staat is zijn/haar eigen mening te vormen, niet opgedrongen en degelijk gestaafd;
- op een beleefde doch assertieve manier zijn/haar mening kan en durft uiten.

Deze vaardigheden worden aangeleerd door discussieforums binnen een leerling gerichte sfeer, buitenschoolse activiteiten (bijv. de ‘Geïntegreerde Werk Periode’ in het tweede jaar, de projectdagen), diverse didactische en culturele uitstappen, verschillende voordrachten, toneel- en muziekopvoeringen, leerlingenraad, leerlingenkrantje… (zie hiervoor www.atheneumveurne.be).


- Kom gewoon eens langs in de Smissestraat 3, 8630 Veurne.,
- We zijn ook bereikbaar: tel. 058/31.10.89 of via e-mail:atheneumveurne@rargo.be

 

Met vriendelijke groet
De oudervereniging