Je bent hier:

Wetenschappen 2de graad


Wanneer je in de tweede graad kiest voor de richting Wetenschappen, maak je kennis met natuurwetenschappen als empirische wetenschap. Hierin staat het experiment centraal: proefondervindelijk (observatie en experiment) kan natuurwetenschappelijke kennis worden verworven of aangetoond. Een extra uur voor biologie, fysica en chemie geeft ruimte voor heel wat experimenten. Hierbij worden vaardigheden en attitudes van de wetenschappelijke onderzoeksmethoden ontwikkeld. Je past de verworven kennis toe en je bekwaamt je in probleemoplossend gedrag. Voor deze richting is een grote interesse in wiskunde en wetenschappen vereist. Mogelijke opties in deze richting zijn

Optie 'Stem'

De module STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) omvat experimenten, programmeren en engineering. Net als in de module wetenschappen leer je vaardigheden en attitudes ontwikkelen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Je leert aan wetenschappelijk onderzoek doen en je oefent het probleemoplossend denken. In STEM worden met ondersteuning van het vak wiskunde een aantal technologische projecten uitgewerkt. Het is een module in een zware ASO-richting met de 5u wiskunde.
De studierichting Wetenschappen met STEM bereidt je voor op Moderne Talen - Wetenschappen of Wetenschappen - Wiskunde in de derde graad. Je kan ook overstappen naar een economische richting of een andere ASO-TSO-KSO-richting.

Optie 'Sport'

Heb je interesse in een sterke ASO-opleiding, aangevuld met een degelijk pakket sport, dan kan je vanaf het schooljaar 2017-2018 terecht in het Atheneum Veurne Centrum. Het ASO benadert sport als middel om je resultaten, inzet, en doorzettingsvermogen naar een hoger niveau te tillen. Na deze opleiding kun je studies op universitair of hogeschoolniveau
starten.
Sport heeft een sterk opvoedende waarde. De afwisseling sport – algemene vorming stimuleert je niet alleen sportief, maar ook mentaal (bv. op studievlak). Sport en theorie worden als gelijkwaardig beschouwd en beoordeeld.
Je krijgt een doordachte, intensieve opleiding met een persoonlijke opvolging door een enthousiast team (sport)leerkrachten. In deze uren worden sport en spel uitgediept en komen activiteiten aan bod waar in de gewone lesuren lichamelijke opvoeding geen tijd voor is. Zowel ploegsporten, individuele sporten als de wetenschappelijke benadering ervan staan op het programma.
Van leerlingen die kiezen voor deze optie verwachten we een stevige motorische aanleg en interesse.