Je bent hier:

Ook één van onze leerkrachten deelt haar advies in Het Nieuwsblad ... 25.3.2020

Eveline Goens, leerkracht economie in het 5de en 6de middelbaar aan GO! atheneum Veurne Centrum

“Hou een routine aan en volg die als ouder mee op. Het is niet erg als pubers wat langer opblijven of langer slapen, zolang ze telkens op een vast uur werken voor school. Leerlingen uit het vijfde of zesde middelbaar moeten zelf in staat zijn om een planning op te maken. Mijn eigen kinderen laat ik naast die schooltaken ook helpen in huis, eten maken, werken in de tuin, … zo leren ze dingen die ze op school niet leren.”

“Wees geen helikopterouder: zorg dat je weet welke taken ze hebben, help als ze vragen hebben, maar kijk niet de hele tijd op hun vingers. Het is als ouder veel moeilijker een taak op te leggen dan als leerkracht. Tegen een leerkracht zullen ze niet snel durven te zeggen: Nu niet, ik heb geen zin. Als er bij een bepaald vak een probleem is, maak er dan geen ruzie over. Probeer het positief te benaderen, door bijvoorbeeld te belonen als ze toch hun wiskunde-oefeningen maken. Betrokkenheid is goed, maar je moet als ouder de leerkracht niet vervangen. Uiteindelijk moeten ze leren dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om taken tot een goed einde te brengen.”

Lees meer over Ook één van onze leerkrachten deelt haar advies in Het Nieuwsblad ...
Ook één van onze leerkrachten deelt haar advies in Het Nieuwsblad ...

Valentijn vieren binnen de schoolmuren 16.2.2020

14/02/2020 - Valentijnsdag ging ook op onze school niet onopgemerkt voorbij. Zo was de valentijnsactie van de leerlingenraad, waarbij leerlingen en leerkrachten roosjes konden schenken aan iedereen die ze liefhebben of appreciëren, alweer een groot succes. Er werden maar liefst 500 rozen uitgedeeld. Onder het motto ‘spread the love’ stelden de leerlingen van de leerlingenraad ook nog een photobooth op. Iedereen die wat liefde wilde delen, kon samen op de foto. En ook tijdens een kunstproject van de levensbeschouwelijke vakken werden geschenkjes uitgewisseld.

Lees meer over Valentijn vieren binnen de schoolmuren
Valentijn vieren binnen de schoolmuren

Leerlingen prijzen onze studierichtingen aan elkaar aan 11.2.2020

11/02/2020 - De juiste studiekeuze maken is niet evident. Leerlingen uit het tweede, vierde en zesde jaar komen dan ook vaak voor dilemma’s te staan. Om die reden vond op dinsdagnamiddag de minibeurs plaats, waar enkele derdejaars en zesdejaars in de polyvalente zaal hun eigen richting kwamen promoten en vragen van tweedejaars en vierdejaars kwamen beantwoorden. De beurs werkt voor onze leerlingen drempelverlagend. De leerlingen zijn immers echte ervaringsdeskundigen, die beter dan wie dan ook de werkelijke inhoud van de cursussen en lessen kunnen omschrijven.

Lees meer over Leerlingen prijzen onze studierichtingen aan elkaar aan
Leerlingen prijzen onze studierichtingen aan elkaar aan

Leerlingenraad zamelt geld in voor Rikolto 12.1.2020

09/01/2020 - Tijdens de middagpauze op zowel donderdag als vrijdag verkocht onze leerlingenraad aan een standje bij de refter een houten lepel of gadget  om de werking van Rikolto te ondersteunen. Rikolto, het vroegere Vredeseilanden, zet zich in voor een beter en rechtvaardiger voedselsysteem. Tijdens het weekend van tien, elf en twaalf januari gaan er over heel Vlaanderen tal van acties door ten voordele van Rikolto. Ook wij leverden een kleine bijdrage.

 

Lees meer over Leerlingenraad zamelt geld in voor Rikolto
Leerlingenraad zamelt geld in voor Rikolto

Leerlingen zamelen 2837 euro in voor De Warmste Week 19.12.2019

19/12/2019 - Met chocolademelk en wijn trokken onze leerlingen ten strijde voor het goede doel. Dat leverde een prachtige som op voor De Warmste Week van Studio Brussel. Maar liefst 2837,81 euro zelfs. Het volledige bedrag wordt geschonken aan Mama Na Watoto, een organisatie die opgericht werd door Ilse Driesse, een Belgische vroedvrouw en oud-leerlinge van onze school. Mama Na Watoto ondersteunt kwetsbare groepen in kwetsbare gebieden, zoals jeugd(tieners), vrouwen en kinderen uit rurale gebieden en sloppenwijken in Kenia. Op donderdag trokken een aantal leerlingen samen met hun leerkracht van de levensbeschouwelijke vakken naar Kortrijk om de cheque te gaan overhandigen.

Lees meer over Leerlingen zamelen 2837 euro in voor De Warmste Week
Leerlingen zamelen 2837 euro in voor De Warmste Week

Wijnverkoop ten voordele van De Warmste Week 3.12.2019

08/11/2019 - Vanuit de levensbeschouwelijke vakken nemen onze leerlingen uit het vierde jaar deel aan De Warmste Week. Zo loopt er een wijnverkoop voor het goede doel ‘Mama Na Watoto’. Deze organisatie die opgericht werd door Ilse Driesse, een Belgische vroedvrouw en oud-leerlinge van onze school, ondersteunt kwetsbare groepen in kwetsbare gebieden, zoals jeugd(tieners), vrouwen en kinderen uit rurale gebieden en sloppenwijken in Kenia.

Wil je graag dit project ondersteunen? Dan kan je contact nemen met leerlingen uit het vierde jaar of Frauke Rossel. Met dank aan wijnhandel La Scaligera, van Frédéric Larcin, om deze actie mee te ondersteunen.

Lees meer over Wijnverkoop ten voordele van De Warmste Week
Wijnverkoop ten voordele van De Warmste Week