• De ouders maken eventuele zorgvragen bij de inschrijving bekend en geven alle mogelijke gegevens door (bijvoorbeeld attest van een leerstoornis, medische info, verslag van externe begeleiding, zorgformulier, het melden van socio-emotionele problemen …).

  • De ouders hebben respect voor wat de school en de leerkrachten opbouwen. Door het ondertekenen van het schoolreglement onderschrijven de ouders het pedagogisch project van de school.

  • De ouders erkennen de taak en de professionaliteit van de leerkrachten en werken constructief met het schoolteam samen.

  • De ouders volgen het schoolwerk van hun kind op en zijn zo veel mogelijk aanwezig bij oudercontacten en infomomenten. De ouders nemen onmiddellijk contact op met de klastitularis, de vakleerkracht of de leerlingenbegeleiders bij moeilijkheden.

  • De ouders engageren zich om wekelijks de planagenda te controleren en ondertekenen.

  • De ouders engageren zich om regelmatig (bij voorkeur dagelijks en zeker wekelijks) Smartschool (atheneumveurne.smartschool.be) te controleren (vooral berichten, in de kijker berichten en het puntenboek van de leerling). Voor de school en de leerkrachten zijn smartschoolberichten de voornaamste manier om met ouders in contact te staan en te communiceren.