schoolkinderen.jpg

Engagement van de leerling

 • De leerling zorgt voor een goede studiehouding, aandacht en medewerking in de klas.

 • De leerling komt gemaakte afspraken met de leerkrachten, de leerlingbegeleiders en de directie na (zie schoolreglement en vakafspraken).

 • De leerling heeft respect voor leerkrachten en medeleerlingen.

 • De leerling erkent de taak en de professionaliteit van de leerkracht.

 • De leerling is verantwoordelijk voor de volledigheid van zijn notities en voor het noteren van taken, toetsen en mee te brengen materiaal in de planningsagenda.

 • De leerling engageert zich om de planagenda dagelijks te gebruiken om zijn of haar schoolwerk te organiseren en zo te zorgen dat alle taken tijdig gemaakt zijn, alle toetsen degelijk voorbereid zijn en al het nodige materiaal meegebracht wordt naar de lessen.

 • De leerling controleert zijn of haar berichten op het smartschoolplatform en de digitale schoolagenda op schooldagen dagelijks tot 18.00 u.

 • De leerling meldt problemen die zich voordoen onmiddellijk aan de leerkrachten/leerlingenbegeleiders.

 • De leerling spreekt de vakleerkrachten aan bij moeilijkheden of onduidelijkheden en volgt de tips van de vakleerkrachten, onder andere om meer efficiënt te studeren.

 • De leerling neemt zelf initiatief om uitleg of extra hulp te vragen indien nodig.

 • De leerling verwittigt de vakleerkracht zo snel mogelijk via een smartbericht in geval van afwezigheid, het niet halen van een deadline, het niet kunnen deelnemen aan een toets.

 • De leerling neemt zelf initiatief om schoolwerk in te halen na een afwezigheid en maakt daarvoor zo snel mogelijk afspraken met de vakleerkrachten.

 • Wanneer leerlingen remediëringsoefeningen aangeboden krijgen, wordt van hen verwacht dat ze deze maken volgens afspraak met de leerkracht.