top of page
studying-951818_960_720.jpg

DERDE graad
=
talenten uitdiepen

3 latijn

LATIJN

 

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

De richting Latijn besteedt in de derde graad nóg meer tijd aan cultuur. Vocabularium en grammatica worden operationeel gehouden met het oog op het tekstbegrip.


De richting kan gecombineerd worden met een

ECONOMIE

 

In de 3de graad economie heb je zowel micro- en macro-economie als bedrijfsbeleid.

 

In het deelvak micro- macro-economie bestudeer je actuele sociaaleconomische verschijnselen zoals: 

 • inflatie

 • monetair beleid

 • wisselkoersen

 • internationale handel

 • ….

 

Binnen het deelvak bedrijfsbeleid bestudeer je de economie vanuit het bedrijfsleven. Hierin behandel je onder andere volgende topics:

 • rechsvormen

 • levensloop van een bedrijf

 • kostprijsberekening

 • personeelsbeleid

 • analyse van de jaarrekening

 • ….

 

Bedrijfsbezoeken, projecten en sprekers uit het bedrijfsleven leveren een waardevolle bijdrage tot praktijkgerichte kennis.

De richting kan gecombineerd worden met:

3 economie

WETENSCHAPPEN

 

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en wiskunde.

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren.

 

Wetenschappen en wiskunde bepalen in belangrijke mate de samenleving. Ze zijn een component van onze cultuur, omdat ze niet alleen de middelen en methoden aanreiken om de werkelijkheid te begrijpen, maar ook om ze te veranderen naar onze behoefte. De maatschappij is één en al wetenschap. Wat zouden we doen zonder batterijen, lenzen, bewaarmiddelen, geneesmiddelen, … ?

 

Probleemoplossend denken en het ontwikkelen van wetenschappelijke attitudes staan in deze richtingen centraal.

3 wetenschappen

HUMANE WETENSCHAPPEN

 

In deze richting staan mens en samenleving centraal. In de derde graad moet je een breed gamma theoretische en abstracte leerinhouden kunnen verwerken. Je leert de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties te leggen vanuit een juridisch, kunstwetenschappelijk, psychologisch en sociologisch referentiekader. Je wil een objectief en wetenschappelijk onderbouwd standpunt innemen en dit ook verdedigen. Hiervoor dienen de vakken cultuur- & gedragswetenschappen


De richting kan gecombineerd worden met een:

 • module cultuur

 • module wiskunde

 • module sport

3 humane
3 wiskunde

WISKUNDE

8u WISKUNDE/WEEK

 

De wiskunde is van hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

Dit gebeurt via de vakken:

 • algebra

 • meetkunde

 • analyse

 • statistiek

 • kansrekening

 

De keuze voor 8u wiskunde, is noodzakelijk als je wil verder studeren voor:

 • ingenieursstudies

 • voor wie in wetenschappen wil verder op universitair niveau

 • handelswetenschappen

 • master economie

 • ...

 

5u WISKUNDE/WEEK

Wil je na je secundaire studies op bachelor niveau verder gaan, dan is de module 5u wiskunde voldoende. Het abstractieniveau is minder hoog.

 

3u WISKUNDE/WEEK

Dit is de basisoptie voor alle niet-wetenschappelijke en niet-wiskundige richtingen.

3 moderne talen

MODERNE TALEN

 

Is taal één van je vele talenten? Dan is deze module absoluut iets voor jou.

In de wereld om ons heen speelt taal een cruciale rol. Denken we maar aan de bedrijfswereld, waarin communicatie in verschillende talen zeer belangrijk is.

 

Talenkennis is voor toekomstige studies een meerwaarde. Steeds meer lessen aan de universiteit of hogeschool worden in een vreemde taal gegeven. 

 

Je wordt ondergedompeld in vaardigheden (schrijven, spreken, luisteren en lezen) en cultuur.
Met een volledig pallet aan talen als Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans ligt de wereld aan je voeten.

Het spreekt voor zich dat je voorbereid wordt op taalkundige vervolgopleidingen.

3 cultuur

OPTIE CULTUUR

 

De leerlingen van de Humane Wetenschappen die deze optie nemen hebben vooral een bacheloropleiding voor ogen gericht op onderwijs. Als toekomstig kleuterleerkracht of leerkracht basisonderwijs krijg je de perfecte vooropleiding om te slagen in deze

studies, met vakken als muzikale opvoeding, plastische opvoeding en esthetica.

3 sport

OPTIE SPORT

 

Wie kiest voor een richting Humane wetenschappen kan voor de optie sport kiezen.

Naast de 2u lichamelijke opvoeding in het basispakket, wordt 2u optie sport aangeboden.

 

Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met een ruim toepassingsgebied binnen de lichamelijke opvoeding en sport.

Wie kiest voor deze richting is gemotiveerd om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar men minder aanleg voor heeft.


De school richt zich in het bijzonder naar jongeren die zowel studiegericht als sportminded zijn.

HANDEL

Ben jij geboeid door de economische wetten en regels en wil je alles leren over boekhouding, verkoop en bedrijfsbeheer?

Dan is de Handel gegarandeerd iets voor jou!

Hier ontdek je niet enkel hoe het er in de theorie aan toe gaat, maar je leert het ook toepassen.

Je oefent interessante verkooptechnieken in en je krijgt de kneepjes van een efficiënte boekhouding onder de knie. 

In deze richting komen ook moderne vreemde talen, communicatietechnieken en informaticatoepassingen aan bod.

Gedurende de 2 weken durende stage krijg je de kans om werkervaring op te doen in bedrijven. 

3 handel
3 toerisme

TOERISME

In de derde graad toerisme staat praktijkervaring én werkplekleren centraal. Dankzij de praktijkgeoriënteerde aanpak krijg je een mooi voorsmaakje van wat de toerismesector te bieden heeft.

Je volgt observatiestages, neemt deel aan talrijke toeristische uitstappen, je oefent je gidscapaciteiten op toeristische locaties.

Je neemt ook deel aan de verplichte jaarlijkse studiereis. Deze studiereis organiseren ze zelf, onder begeleiding van hun leerkrachten.

 

Gedurende de stage krijgen leerlingen de kans om gedurende twee weken werkervaring op te doen. Dit kan in een reisbureau, een toeristische dienst, een evenementenbureau of in het hotelwezen.

bottom of page