Je bent hier:

Moderne Talen 3de graad

Is taal één van je vele talenten? Dan kom je met deze module volledig aan je trekken. Je wordt grondig voorbereid op een toekomst waarin talen een belangrijke rol spelen en tegelijkertijd wordt ook een stevige basis gelegd voor hogere studies als wijsbegeerte, geschiedenis, cultuurwetenschappen of rechten.
Talenkennis is ook voor een toekomstige wetenschapper een meerwaarde. Steeds meer lessen aan de universiteit of hogeschool worden in een vreemde taal gegeven. Moderne talen & Wetenschappen levert dan ook een degelijke uitvalsbasis voor verdere studies in de wetenschappelijke richtingen. Eveneens de richting Economie & Moderne Talen biedt je als toekomstig student een grote waaier aan mogelijkheden. In het bedrijfsleven is talenkennis een enorme troef.
Met een volledig pallet aan talen als Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans ligt de wereld aan je voeten.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).