schoolkinderen.jpg

Welke school heeft u voor ogen?

Tradities? Ja, maar met grote interesse voor nuttige vernieuwing!

Ruim 160 jaar geleden behaalden de eerste leerlingen hun diploma op onze school. Inmiddels kunnen we een lange lijst van oud-leerlingen met schitterende carrières voorleggen. Jaar na jaar werken we aan het consolideren en zelfs nog verbeteren van de onderwijskwaliteit. Een mix van traditionele en innoverende werkvormen zorgt voor een optimale realisatie van eindtermen en leerplandoelstellingen. GO! atheneum Veurne Centrum staat voor kwalitatief onderwijs, aangepast aan de vraag van de (snel veranderende) maatschappij en het hoger onderwijs.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Dat de leerling centraal staat, impliceert niet dat er totale vrijheid heerst. We scheppen een kader dat aan onze leerlingen de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen tot jongvolwassenen. Hierbij worden zij gewezen op hun verantwoordelijkheden en moeten de gemaakte afspraken nageleefd worden. Wederzijds respect tussen alle actoren van de school staat centraal in ons pedagogisch project. Een duidelijke, consequente en open communicatie tussen personeelsleden, leerlingen en ouders zorgt ervoor dat conflicten zo snel mogelijk opgelost worden of dat waar mogelijk een compromis gevonden wordt.

Lege gang

Van de basisschool naar de eerste graad: een grote stap?

We beseffen ten volle dat de overstap van het lager naar secundair onderwijs angst of enige onwennigheid met zich mee kan brengen. De ene ‘meester’ of ‘juf’ van het zesde leerjaar wordt vervangen door een groep ‘meneren en mevrouwen’, er worden examens ingericht en de korte wandeling of fietstocht naar school wordt een langere rit. Wij proberen hier op in te spelen via een onthaaldag, het bijbrengen van studie- en planningstechnieken en klastitularissen die een zelfde soort vertrouwen bieden als de leerkracht van de basisschool. Leerlingen kunnen niet enkel een leerkracht naar keuze in vertrouwen nemen: drie leerlingbegeleiders staan dagelijks paraat om de zorgen en problemen van individuele leerlingen van de baan te helpen. Het spreekt voor zich dat u als ouder ook altijd terecht kan bij de directie.

 

Een veilige campus

Nagenoeg alle lesactiviteiten gaan door op de campus die via de rustige Handboogstraat toegankelijk is. Als de leerlingen zich bijvoorbeeld in het kader van sportactiviteiten toch buiten de school moeten begeven, gebeurt dat steeds onder het toeziend oog van de leerkrachten.