Je bent hier:

Atheneum Veurne Centrum eert zijn oorlogsslachtoffers

12/11/2019 - Dinsdag organiseerde de Bond der Oud-Leerlingen en Vrienden van Atheneum Veurne voor de vijfde keer op rij een officiële herdenkingsplechtigheid om alle gesneuvelde oorlogsslachtoffers van de voormalige ‘Rijksmiddelbare School’ te eren. De plechtigheid werd bijgewoond door enkele prominenten uit het stadsbestuur van Veurne, afgevaardigden van de vaderlandslievende verenigingen, erepersoneelsleden, de directies van de school, leerkrachten en leerlingen. Ook de leerlingen namen deel aan de plechtigheid. Voor de twee bronzen gedenkplaten, die sinds vier schooljaren op de hoek van de Smissestraat met de Handboogstraat hangen, werden uiteindelijk bloemenkransen neergelegd.