Je bent hier:

Leerlingen zamelen 2837 euro in voor De Warmste Week

19/12/2019 - Met chocolademelk en wijn trokken onze leerlingen ten strijde voor het goede doel. Dat leverde een prachtige som op voor De Warmste Week van Studio Brussel. Maar liefst 2837,81 euro zelfs. Het volledige bedrag wordt geschonken aan Mama Na Watoto, een organisatie die opgericht werd door Ilse Driesse, een Belgische vroedvrouw en oud-leerlinge van onze school. Mama Na Watoto ondersteunt kwetsbare groepen in kwetsbare gebieden, zoals jeugd(tieners), vrouwen en kinderen uit rurale gebieden en sloppenwijken in Kenia. Op donderdag trokken een aantal leerlingen samen met hun leerkracht van de levensbeschouwelijke vakken naar Kortrijk om de cheque te gaan overhandigen.