Je bent hier:

Ook één van onze leerkrachten deelt haar advies in Het Nieuwsblad ...

Eveline Goens, leerkracht economie in het 5de en 6de middelbaar aan GO! atheneum Veurne Centrum

“Hou een routine aan en volg die als ouder mee op. Het is niet erg als pubers wat langer opblijven of langer slapen, zolang ze telkens op een vast uur werken voor school. Leerlingen uit het vijfde of zesde middelbaar moeten zelf in staat zijn om een planning op te maken. Mijn eigen kinderen laat ik naast die schooltaken ook helpen in huis, eten maken, werken in de tuin, … zo leren ze dingen die ze op school niet leren.”

“Wees geen helikopterouder: zorg dat je weet welke taken ze hebben, help als ze vragen hebben, maar kijk niet de hele tijd op hun vingers. Het is als ouder veel moeilijker een taak op te leggen dan als leerkracht. Tegen een leerkracht zullen ze niet snel durven te zeggen: Nu niet, ik heb geen zin. Als er bij een bepaald vak een probleem is, maak er dan geen ruzie over. Probeer het positief te benaderen, door bijvoorbeeld te belonen als ze toch hun wiskunde-oefeningen maken. Betrokkenheid is goed, maar je moet als ouder de leerkracht niet vervangen. Uiteindelijk moeten ze leren dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om taken tot een goed einde te brengen.”