Welkom

eddy.png

“Sterk in talentontwikkeling”

 

Dat is het motto van GO! atheneum Veurne Centrum. Als school zetten wij volop in op de bredere ontwikkeling van alle talenten van elke individuele leerling. We bieden een innovatief en geactualiseerd studieaanbod aan, waarbij we inspelen op de noden van de hedendaagse maatschappij.

E. Caluwaerts, directeur

Sinds jaar en dag staan wij garant voor kwaliteitsonderwijs waarbij een solide basisvorming gelegd wordt voor vervolgstudies én waarbij ingespeeld wordt op de laatste maatschappelijke en technologische evoluties.

 

Desondanks zijn we niet louter een instituut dat kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengt. Onze leerlingen komen terecht in een veilige haven waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich thuis voelen. Dankzij onze doorgedreven leerlingbegeleiding worden ze optimaal ondersteund en dankzij onze talrijke keuzemodules krijgen ze de kans om binnen een bepaalde richting persoonlijke accenten te leggen, die hen optimaal voorbereiden op hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. 

Daarenboven leren wij onze leerlingen de vaardigheden aan om zich als actieve, solidaire wereldburgers te profileren. Hierdoor zijn ze in staat om vlot met verandering om te gaan, creatief te zijn, met een open vizier problemen het hoofd kunnen bieden, respectvol met elkaar om te gaan, om bewuste, eigen keuzes te maken … Bij ons staat bijgevolg de leerling centraal, maar tegelijkertijd wordt het welzijn van iedereen op school gevrijwaard door duidelijke regels en afspraken. Onze actieve ouderraad en de leerlingenraad helpen waar mogelijk mee bij het uitzetten van de krijtlijnen van onze werking.

Ons aanbod? Binnen het ASO bieden wij een brede waaier aan richtingen van waaruit kan doorgestroomd worden naar nagenoeg alle domeinen binnen het hoger onderwijs. Leerlingen kunnen zich onder meer verdiepen in klassieke en moderne talen, wiskunde en wetenschappen, economische en humane wetenschappen. Binnen het TSO is er de keuze voor Handel en Toerisme. Deze richtingen  staan in onze regio niet enkel garant voor onmiddellijke tewerkstelling na het behalen van het diploma, ook doorstromen naar het hoger onderwijs is mogelijk.

Met deze brochure willen we alvast een gezonde nieuwsgierigheid opwekken naar het leven binnen en buiten de muren van onze school. Zoals een bepaalde keukenproducent het zou zeggen: “Wie een goede school zoekt, moet zeker ook eens bij ons langskomen. Pas dan is het mogelijk om de juiste keuze te maken.” Neem gerust contact met ons op met eventuele vragen. Wij staan iedereen met veel plezier te woord.

Ons Team

atheneum-veurne-personeel.jpg
Download Onze Schoolbrochure

U kan alles nog eens nalezen in onze Schoolbrochure 2021-2022.

Toch liever op papier?

Geef ons een seintje.

 

PDF