schoolkinderen.jpg

Geactualiseerd studieaanbod

Steunpilaren van de school?
  • Taal en cultuur

  • Economie en organisatie

  • Wetenschappen, wiskunde en STEM

  • Maatschappij en welzijn

Taal en cultuur

Onze school blijft Latijn aanbieden. Dit niet ENKEL in zijn klassieke vorm, bestaande uit vier lestijden per week, in het eerste jaar bieden wij ook een module van twee lestijden per week aan. Zo kunnen leerlingen eerst aftoetsen of dit hen ligt en eventueel via een inhaalparcours achteraf in het tweede jaar instromen. In het tweede jaar kunnen de leerlingen ook voor het eerst kennismaken met Grieks. Daarnaast reiken wij ook een brede waaier aan wereldtalen aan: naast de basistalen Engels en Frans (beide voor alle leerlingen vanaf het eerste jaar), behoren Duits (vanaf het vierde jaar in de ASO-richtingen Economie en Latijn, optie Moderne Talen en pool Moderne Talen en in TSO) en/of Spaans (als optie in de derde graad Economie-Moderne Talen en Latijn-Moderne Talen) tot de mogelijkheden.

Bord met Verschillende Talen

Economie en organisatie

Wie gefascineerd is door cijfers en economie of wie een geboren ondernemer is, komt zeker aan zijn trekken in deze richting. De vakleerkrachten focussen tijdens de lessen onder meer op de ontwikkeling van de economie, lokale economische activiteiten, de geheimen van boekhouding en het maken van volledige financiële plannen. In de derde graad wordt deze richting gecombineerd met de polen wiskunde (acht lestijden per week) of moderne talen.

Lege gang
IMG_4715 (2).JPG

Wiskunde, wetenschappen en STEM

 

Naast het basispakket van deze vakken in de eerste graad kunnen leerlingen kiezen voor een uitbreiding (via wetenschappelijk werk of STEM). In de tweede graad wordt voor deze vakken in de richting wetenschappen een stevige basis gelegd voor de derde graad, waar in de pool wetenschappen een pakket van acht lestijden wiskunde, acht lestijden wetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde) en in de richting Wetenschappen-Wiskunde 1 lestijd project STEM de ideale voorbereiding vormen voor sterk wetenschappelijke richtingen als burgerlijk ingenieur of geneeskunde.

 

In de module STEM wordt gefocust op wetenschappelijke analyse en technologisch onderzoek. Hierbij worden wiskunde, (toegepaste) wetenschappen en techniek geïntegreerd. Vanaf het schooljaar 2020 - 2021 wordt STEM verder uitgebouwd en theoretisch onderbouwd in het zesde jaar, geïntegreerd in de wetenschappelijke vakken, eventueel aangevuld met één lestijd project STEM.

Maatschappij en welzijn

In de eerste graad kunnen creatieve leerlingen kiezen voor de module cultuur (twee lestijden per week), waarbij ze kennismaken met de wereld van de plastische kunsten en muziek. In de tweede en de derde graad kunnen leerlingen binnen de pool Humane Wetenschappen kiezen voor muzikale en plastische opvoeding.

 

De richting Humane Wetenschappen biedt onder andere een goede basis voor wie studies in de sociale sector of de (geestelijke) gezondheidszorg wil aanvatten. Onze school biedt naast het basispakket opnieuw opties aan:
- in de tweede graad: Cultuur, Sport, Wiskunde
- in de derde graad: Cultuur, Sport, Wiskunde


In de opties Sport en Wiskunde krijgen de leerlingen twee lestijden paramedische wetenschappen ter voorbereiding op hogere studierichtingen als ergotherapie, psychologie, verpleegkunde …
Het Latijnse citaat ‘Mens sana in corpore sano’, wat zoveel betekent als ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’, is ook vandaag nog steeds brandend actueel. Op vraag van enkele ouders en leerlingen integreerden wij daarom enkele jaren geleden al de module Sport in ons lessenpakket. In de eerste graad kan je steeds Sport als optie kiezen, in de tweede en derde graad kan dit in de pool Humane Wetenschappen (telkens twee lestijden per week bovenop de lessen lichamelijke opvoeding).

 

 

 

 

Maatschappij en welzijn