Studiekosten

De toegang tot GO! atheneum Veurne Centrum is gratis. Daarnaast proberen we de schoolkosten zo veel mogelijk te beperken. Handboeken kunnen aan een voordelig tarief gehuurd worden in plaats van aangekocht dankzij de Bond Atheneum Veurne, de bond van oud-leerlingen en vrienden van de school, die in uitzonderlijke situaties ook ondersteuning biedt om extra schoolkosten te financieren.

 

Bijdrage van de ouders

 

Boekengeld

Dit omvat het huurgeld van de handboeken (exclusief € 30 waarborg), de aankoop van werkboeken en de schoolagenda, fotokopieën, een toetsenblok en sportkledij met het logo van de school. De prijs hangt af van de studierichting en het leerjaar waarin een leerling zit. De waarborg wordt terugbetaald op het einde van het schooljaar. In het begin van het schooljaar of bij inschrijving in de loop van het schooljaar wordt hiervoor een voorschot van € 200 gevraagd.

Extra-muros-activiteiten

Het geld voor uitstappen, toneel- en filmvoorstellingen wordt in principe op voorhand opgehaald door de organiserende leerkrachten. Uitzonderlijk wordt er met overschrijving gewerkt (enkel bij bedragen groter dan € 100).

Hoe verloopt de betaling?

Bij het ophalen van de huur- en werkboeken (eind augustus) wordt het huurgeld, een eerste voorschot van € 200 gevraagd. In de derde graad Toerisme en het zesde jaar komt daar nog € 100 voorschot voor de GWP bij. Om de prijs per factuur te beperken, worden doorheen het schooljaar tussenfacturen gestuurd. In mei wordt dan de eindafrekening gemaakt. Volgend overzicht geeft een ruwe schatting weer van de kosten (in euro), op basis van vorige schooljaren.

kostenschool.png

Bijdrage van de ouders

Bord met Verschillende Talen