Je bent hier:
Een uitgebreid en geactualiseerd schoolaanbod
Wenst u een bijzonder uitgebreid en kwalitatief aanbod? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! In de eerste graad leggen we de klemtoon op het ontdekken van talenten, door naast het basisaanbod vier lestijden per week aan vrij combineerbare keuzemodules te voorzien. Ook in de tweede en derde graad blijft talentenontwikkeling een zeer belangrijke rol spelen in ons onderwijs. Dit gebeurt door middel van de aangeboden, gevarieerde opties.
 
De steunpilaren van de school zijn:

- Taal en cultuur:

Onze school blijft Latijn aanbieden, niet enkel in zijn klassieke vorm, maar in het eerste jaar ook in een module van twee lestijden in plaats van de gebruikelijke vier. Daarbij kunnen leerlingen die twijfelen eerst proeven en eventueel via een inhaalparcours achteraf instromen. Wij zetten daarnaast ook in op het aanbieden op een brede waaier aan wereldtalen: naast de basistalen Engels en Frans (beide voor alle leerlingen vanaf het eerste jaar) behoren ook Duits (vanaf het vierde jaar in de opties en richtingen moderne talen) en/of Spaans (in de derde graad) tot de mogelijkheden.

- Wetenschappen, wiskunde en STEM (science-technology-engineering-mathematics)

Naast het basispakket van deze vakken in de eerste graad kunnen de leerlingen kiezen voor een uitbreiding (via wetenschappelijk werk en STEM). In de tweede graad wordt voor deze vakken in de richting wetenschappen een stevige basis gelegd voor de derde graad, waar een lespakket van 8 lestijden wiskunde en 8 lestijden wetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde) de ideale voorbereiding vormen sterk wetenschappelijke richtingen als burgerlijk ingenieur of geneeskunde.

In de module STEM wordt gefocust op wetenschappelijke analyse en technologisch onderzoek. Hierbij worden wiskunde (toegepaste) wetenschappen en techniek geïntegreerd. Vanaf het schooljaar 2017 - 2018 wordt de richting verder uitgebouwd in het vierde jaar. Hier wordt STEM een optie in de richting wetenschappen (met een uitgebreid pakket wiskunde), ter voorbereiding op de richting wetenschappen-wiskunde in de derde graad.

- Economie & organisatie

Wie gefascineerd is door cijfers en economie of wie een geboren ondernemer is, komt zeker aan zijn trekken in deze richting. De vakleerkrachten focussen tijdens de lessen onder meer op de ontwikkeling van de economie, lokale economische activiteiten, de geheimen van boekhouding en het maken van financiële plannen. In de derde graad wordt deze richting gecombineerd met de polen wiskunde (8 lestijden per week) of moderne talen.

- Maatschappij en welzijn:

In de eerste graad kunnen creatieve leerlingen kiezen voor de module cultuur (twee lestijden per week), waarbij ze kennismaken met de wereld van de plastische kunsten en muziek. In de tweede en de derde graad kunnen leerlingen binnen de pool humane wetenschappen kiezen voor muzikale en plastische opvoeding.

De richting humane wetenschappen biedt onder andere een goede basis voor wie in de sociale sector of de (geestelijke) gezondheidszorg wil aanvatten. Onze school biedt naast het basispakket opnieuwe opties aan: cultuur, sport, moderne talen of wiskunde. Deze laatste optie vormt - gezien de extra wekelijkse lestijd natuurwetenschappen (anatomie) - een zeer goede voorbereiding voor verpleegkundigen in spe.

- Sport:

Enkele schooljaren geleden kregen we de vraag van ouders en leerlingen om sport als optie en keuzevak te voorzien. De oude Griekse gedachte 'mens sane in corpore sano' (een gezonde geest in een gezond lichaam) indachtig, gingen we hier graag op in. In de eerste graad kan je steeds sport als optie kiezen, in de tweede graad kan dit in de polen wetenschappen en humane wetenschappen (3 lestijden per week) en in de derde graad in de pool humane wetenschappen (4 lestijden per week).