Je bent hier:

Economie 2de graad

In de richting economie kan je instappen vanuit richting van de eerste graad. Wel is het zo dat leerlingen uit de richting Handel & Ondernemen reeds beschikken over de basisbeginselen van de economie. Het vak economie is opgebouwd uit handelseconomie en boekhouden. Dit levert een grondige kennis op van het economische leven en een diep inzicht in de economische mechanismen. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het gebruik van ICT om het leerproces actiever te benaderen en leerlingen kritischer te leren omgaan met informatie. Het vak boekhouden richt zich in de eerste plaats tot de grondbegrippen van het dubbel boekhouden en een studie van de balans- en resultatenrekeningen.


Optie 'Moderne Talen'

Wanneer je duidelijk interesse hebt voor Latijn, talen en cultuur, dan is deze richting de juiste voor jou. In zowel het derde als het vierde jaar krijg je één uur Frans en Engels extra. Ook Nederlands krijgt deze eer in het derde jaar. In het vierde jaar wordt dit extra uurtje ingenomen door Duits. Een talenrichting daagt leerlingen uit om bovenal op een enthousiaste manier hun taalvaardigheid te verbreden en te verfijnen, zowel mondeling, schriftelijk, luisterend als lezend. Op die manier wordt de basis gelegd voor een verdere studie op letterkundig vlak in de derde graad.

Optie 'Wiskunde'

Kiezen voor wiskunde betekent dat je aanleg én een uitgesproken interesse hebt voor dit vak. Je krijgt een grondige voorbereiding op de acht uur wiskunde in de derde graad. Om het hoge niveau te garanderen, worden aan elke leerling verantwoordelijkheden opgelegd: je moet de leerstof aandachtig, regelmatig en grondig verwerken, zowel in de klas als thuis.