Je bent hier:

Humane Wetenschappen 2de graad

Indien je belangstelling hebt voor psychologie en sociaal-culturele onderwerpen, dan is dit jouw richting. Enerzijds zoek je samenhang in de sociale werkelijkheid, anderzijds leer je de tegenstellingen begrijpen die je ervaart tussen de verschillende segmenten van de maatschappelijke realiteit. Je maakt kennis met sociologie, psychologie, antropologie en cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Deze richting kan je combineren  met de opties

Optie 'Moderne Talen'

Wanneer je duidelijk interesse hebt voor talen en cultuur, dan is deze richting de juiste voor jou. In zowel het derde als het vierde jaar krijg je één uur Frans en Engels extra. Ook Nederlands krijgt deze eer in het derde jaar. In het vierde jaar wordt dit extra uurtje ingenomen door Duits. Een talenrichting daagt leerlingen uit om bovenal op een enthousiaste manier hun taalvaardigheid te verbreden en te verfijnen, zowel mondeling, schriftelijk, luisterend als lezend. Op die manier wordt de basis gelegd voor een verdere studie op letterkundig vlak in de derde graad.

Optie 'Cultuur'

In onze cultuurgeoriënteerde richting ligt de nadruk op muzikale en plastische opvoeding. Binnen het vak plastische opvoeding (PO) wordt bijzondere aandacht besteed aan dimensies, vormen, licht en kleuren. Onder begeleiding leer je hoe je diverse beeldende technieken toepast en kunst beleeft en analyseert.

Binnen het vak muzikale opvoeding wordt klank, muziek en beweging gebruikt om zich uit te drukken, worden verbanden gelegd tussen cultuur en muziek. Wordt aangeleerd hoe verschillende muziekinstrumenten en stemsoorten te herkennen.

Optie 'Sport'

Heb je interesse in een sterke ASO-opleiding, aangevuld met een degelijk pakket sport, dan kan je vanaf het schooljaar 2017-2018 terecht in het Atheneum Veurne Centrum. Het ASO benadert sport als middel om je resultaten, inzet, en doorzettingsvermogen naar een hoger niveau te tillen. Na deze opleiding kun je studies op universitair of hogeschoolniveau
starten.
Sport heeft een sterk opvoedende waarde. De afwisseling sport – algemene vorming stimuleert je niet alleen sportief, maar ook mentaal (bv. op studievlak). Sport en theorie worden als gelijkwaardig beschouwd en beoordeeld.
Je krijgt een doordachte, intensieve opleiding met een persoonlijke opvolging door een enthousiast team (sport)leerkrachten. In deze uren worden sport en spel uitgediept en komen activiteiten aan bod waar in de gewone lesuren lichamelijke opvoeding geen tijd voor is. Zowel ploegsporten, individuele sporten als de wetenschappelijke benadering ervan staan op het programma.
Van leerlingen die kiezen voor deze optie verwachten we een stevige motorische aanleg en interesse.