Je bent hier:

Wetenschappen 2de graad


Wanneer je in de tweede graad kiest voor de richting Wetenschappen, maak je kennis met natuurwetenschappen als empirische wetenschap. Hierin staat het experiment centraal: proefondervindelijk (observatie en experiment) kan natuurwetenschappelijke kennis worden verworven of aangetoond. Een extra uur voor biologie, fysica en chemie geeft ruimte voor heel wat experimenten. Hierbij worden vaardigheden en attitudes van de wetenschappelijke onderzoeksmethoden ontwikkeld. Je past de verworven kennis toe en je bekwaamt je in probleemoplossend gedrag. Voor deze richting is een grote interesse in wiskunde en wetenschappen vereist.

Optie 'Stem'

De module STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) omvat experimenten, programmeren en engineering. Net als in de module wetenschappen leer je vaardigheden en attitudes ontwikkelen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Je leert aan wetenschappelijk onderzoek doen en je oefent het probleemoplossend denken. In STEM worden met ondersteuning van het vak wiskunde een aantal technologische projecten uitgewerkt. Het is een module in een zware ASO-richting met de 5u wiskunde.
De studierichting Wetenschappen met STEM bereidt je voor op Moderne Talen - Wetenschappen of Wetenschappen - Wiskunde in de derde graad. Je kan ook overstappen naar een economische richting of een andere ASO-TSO-KSO-richting.