Je bent hier:

Economie 3de graad

De logische vooropleiding in de 2de graad ASO is de richting Economie of Wetenschappen. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar een inhaaloperatie voor economie is dan noodzakelijk. Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wiskunde en geven de klemtonen van de studierichting aan.

In de 3de graad economie heb je zowel micro- en macro-economie als bedrijfsbeleid. Naast economische theorieën, praktische zaken, boekhouden en kostprijsberekening wordt een groot belang gehecht aan actuele sociaal-economische verschijnselen. Menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling worden bestudeerd. Didactische uitstappen en projecten als ‘Ondernemer voor de klas’ leveren een waardevolle bijdrage tot praktijkgerichte kennis. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….
In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid. Sluitstuk is een eindwerk waar je een zelfgekozen onderwerp i.v.m. economie mag uitdiepen. Tevens krijg je ook de kans om het attest bedrijfsbeheer te behalen, waardoor je je later als zelfstandige kan vestigen.

Deze richting kan gecombineerd worden met een module wiskunde  of  Moderne Talen .