Je bent hier:

Humane Wetenschappen 3de graad

In deze richting staan mens en samenleving centraal. In de derde graad moet je een breed gamma theoretische en abstracte leerinhouden kunnen verwerken. Je leert de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties te leggen vanuit een juridisch, kunstwetenschappelijk, psychologisch en sociologisch referentiekader. Je wil een objectief en wetenschappelijk onderbouwd standpunt innemen en dit ook verdedigen. De vakken
cultuur- en gedragswetenschappen doen een beroep op je verbale en sociale vaardigheden. Het is geen probleem om vanuit andere ASO- richtingen in te stromen, zolang je belangstelling hebt voor het betrokken vakgebied en je bereid bent om vakken als cultuur- en gedragswetenschappen bij te werken.
De richting kan gecombineerd worden met een module cultuur, module talen, een module wiskunde of met een module sport. De leerlingen die Humane Wetenschappen combineren met een module wiskunde krijgen ook een extra uur natuurwetenschappen. Dit uur is gericht op anatomie, vooral bedoeld voor diegenen die in de verpleegkunde hun weg willen zoeken.

Cultuurwetenschappen:

Binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

Gedragswetenschappen:

Binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

De richting kan gecombineerd worden met een module Moderne Talen  of   Cultuur   of  Wiskunde   Sport 


De leerlingen die Humane Wetenschappen combineren met een module wiskunde krijgen ook een extra uur natuurwetenschappen. Dit uur is gericht op anatomie, vooral bedoeld voor diegenen die in de verpleegkunde hun weg willen zoeken.