Je bent hier:

Latijn 3de graad

De enige logische vooropleidingen zijn de richtingen Grieks-Latijn of Latijn in de 2de graad ASO.

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

De richting Latijn besteedt in de derde graad nóg meer tijd aan cultuur. Vocabularium en grammatica worden operationeel gehouden met het oog op het tekstbegrip. Telkens wordt gerefereerd naar de eigen tijd en leven. Dit geeft een culturele en literaire bagage die onontbeerlijk is voor verdere studies. Het eindwerk wakkert je zelfstandigheid en creativiteit aan. Afhankelijk van de combinatie met wiskunde of talen behoren talrijke studierichtingen in het hoger onderwijs, al dan niet op universitair niveau, tot de mogelijkheden.


De richting kan gecombineerd worden met een module wiskunde of een module talen.