Troeven

Moderne infrastructuur

Recent investeerden we fors in een nieuwbouw en renoveerden we een volledige vleugel. Dit heeft geleid tot een aangename leer- en leefomgeving voor alle leerlingen, die nu beschikken over een open leercentrum, een polyvalente zaal en nieuwe klassen. De school is volledig voorzien van WIFI en computers, laptops, beamers en smartboards worden actief gebruikt tijdens de lessen.

IMG_0572.JPG

Een uitgebreid en kwalitatief aanbod

Wie een bijzonder uitgebreid en kwalitatief aanbod wenst, is bij ons aan het goede adres. Bovenop het basispakket van zevenentwintig lestijden per week, kunnen onze leerlingen van het eerste jaar vier lestijden per week vrij invullen met in totaal maar liefst twaalf keuzemodules en wordt er daarbovenop één lestijd per week een ‘studieboost’ (waarbij remediëring, verdieping, verbreding of verkenning van het studieaanbod wordt aangeboden) ingelast.

Zo leggen wij in de eerste graad de nadruk op het ontdekken van talenten. Ook in de tweede en de derde graad blijven wij volop inzetten op talentontwikkeling aan de hand van een gevarieerd en geactualiseerd studieaanbod.

In de eerste graad en in de tweede graad en het vijfde jaar binnen de richting/pool Wetenschappen wordt STEM aangeboden. Sport wordt als optie ingericht in de eerste graad en in de richting Humane Wetenschappen in de tweede en derde graad. Beide opties maken deel uit van ons ASO-aanbod. De opties worden gekozen om maximaal voor te bereiden op het hoger onderwijs. Onze TSO-richtingen sluiten nauw aan op het ASO-aanbod: binnen de domeinen taal-cultuur en economie-organisatie is een naadloze overgang naar Handel en Toerisme mogelijk. Binnen dat laatste domein wordt ook Handel aangeboden. Terwijl onze leerlingen uit de ASO-richtingen meer theoretisch onderlegd worden - met als doel een vlotte doorstroom naar hoger onderwijs te garanderen - wordt de focus binnen de TSO-richtingen vooral gelegd op de praktijk. Zij kunnen zowel de stap zetten naar het hoger onderwijs als zich rechtstreeks aanbieden op de arbeidsmarkt. 

Pag 9 Leerlingbegeleiding (Custom).jpg

Onderwijsloopbaan-

begeleiding

 

We leggen de lat hoog. Dan is het niet meer dan normaal dat we de leerlingen ondersteunen in hun onderwijsloopbaan. Via de ‘Wathoe-methode’ leren onze leerlingen stapsgewijs studeren. Een goede planning, diverse studeertechnieken en een goed inzicht in eigen sterktes en zwaktes helpt hen (ook grote) leerstofpakketten te verwerken en studiekeuzes te maken.

 

FYER1380.JPG

Actieve leerlingenraden

Bij ons bestaat leerlingenparticipatie niet enkel op papier. Twee leerlingenraden (één voor de leerlingen van het eerste jaar tot het derde jaar en één voor de leerlingen van

het vierde jaar tot het zesde jaar) werken actief mee aan het reilen en zeilen op school en zijn vertegenwoordigd in de schoolraad. Hun mening en adviezen worden dus ter

harte genomen en zowel het lerarenteam als de directie communiceren op regelmatige basis en in een constructieve sfeer met hen. De leerlingenraden organiseren eveneens

verschillende acties om het welbevinden van alle leden van onze schoolfamilie nog extra te verstevigen. Hier wordt absoluut het nuttige aan het aangename gekoppeld:

wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat wie zich goed voelt in een organisatie beter presteert.

Ouderparticipatie

Niet enkel leerlingen, ook hun ouders worden gehoord in onze school. De ‘Vriendenkring’ organiseert diverse activiteiten en overlegt op regelmatige basis met het team. Dit verhoogt de betrokkenheid van de ouders. De school is de vereniging erg dankbaar voor de financiële en logistieke steun voor diverse activiteiten en schoolmateriaal. Alle ouders die deel wensen uit te maken van de ouderraad zijn van harte welkom om aan te sluiten of vrijblijvend te helpen bij één van de activiteiten.

75398091_1389394721184731_2723837154970042368_n.jpg