Je bent hier:

Wetenschappen en wiskunde 3de graad

De logische vooropleidingen zijn in de 2de graad ASO de richtingen Wetenschappen en Wetenschappen - Topsport.
Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en wiskunde.

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Wetenschappen en wiskunde bepalen in belangrijke mate de samenleving. Ze zijn een component van onze cultuur, omdat ze niet alleen de middelen en methoden aanreiken om de werkelijkheid te begrijpen, maar ook om ze te veranderen naar onze behoefte. De maatschappij is één en al wetenschap. Wat zouden we doen zonder batterijen, lenzen, bewaarmiddelen, geneesmiddelen, … ? In deze richtingen maak je kennis met een breed spectrum aan theorieën en verwerf je heel wat kennis. Probleemoplossend denken en het ontwikkelen van wetenschappelijke attitudes staan in deze richtingen centraal.

Mogelijke combinaties zijn:

wetenschappen – wiskunde, moderne talen – wetenschappen, economie-wiskunde, Latijn-wiskunde.