top of page

Talenten ontwikkelen

In onze tweede graad van onze doorstroomfinaliteit geven wij onze leerlingen de kans om hun talenten verder te ontwikkelen en worden ze optimaal voorbereid op hogere studies binnen de meest uiteenlopende studievelden. Daarvoor gaan wij verder op hetzelfde elan met de volgende vier basisopties: Latijn, economische wetenschappen, natuurwetenschappen en humane wetenschappen. 

Na de eerste graad kunnen onze leerlingen nog alle kanten uit met hun studiekeuze. Niets ligt vast. Toch zijn er enkele logische vervolgstudies na onze basisopties in de eerste graad ...

Basisoptie 1e graad

 

 • Klassieke talen
   

 • Moderne talen en wetenschappen


   

 • Economie en organisatie


   

 • STEM-wetenschappen

Logisch vervolg 2e graad

 

 • Latijn
   

 • Economische wetenschappen

 • Humane wetenschappen

 • Natuurwetenschappen
   

 • Economische wetenschappen

 • Bedrijf en organisatie

 • Toerisme
   

 • Natuurwetenschappen

ASO / Doorstroomfinaliteit

ASO-richtingen vallen voortaan onder de doorstroomfinaliteit, met als doel om de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar het hoger onderwijs.

 

Binnen ASO bieden wij op onze school aan:

 

 • Latijn

 • Economische wetenschappen

 • Natuurwetenschappen

 • Humane wetenschappen

Vakken
L (D)
L (W)
EW (D)
EW (W)
NW
HW
Nederlands
4
4
4
4
4
4
Wiskunde
4
6
4
6
6
4
Frans
3
3
3
3
3
3
Engels
3
3
3
3
3
3
Geschiedenis
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
Burgerschap
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Aardrijkskunde
1
1
1
1
1
1
Biologie
1
1
1
1
2
Chemie
1
1
1
1
2
Fysica
1
1
1
1
2
Project STEM
1
Natuurwetenschappen
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
2
2
Toegepaste informatica
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Artistieke expressie
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Studieboost
1
1
1
1
1
1
Levensbeschouwing
2
2
2
2
2
2
Latijn
4
4
Economie
4
4
Informaticawetenschappen
2/0
2/0
2/0
Gedrags- en cultuurwetenschappen
4
Filosofie en kunstbeschouwing
2
Duits
0/2
0/2
Wetenschappen
2/0
2/0
Keuzevak: Sport of Cultuur
1

TSO / Dubbele Finaliteit

Na de middelbare studies verder studeren of de werkvloer betreden. Dat is het tweeledige doel van onze twee basisopties binnen de dubbele finaliteit: toerisme en bedrijf & organisatie. Een gezonde interesse in talen, toerisme, (kunst)geschiedenis en aardrijkskunde? Toerisme is jou gegarandeerd op het lijf geschreven? Boeit economie en ondernemen je meer, dan zal je je in bedrijf & organisatie als een vis in het water voelen.

Instromen is mogelijk vanuit elke basisoptie in de eerste graad.

Onze TSO-richtingen zijn gesitueerd binnen het domein 'Economie en Organisatie'. Ze hebben een dubbele finaliteit (doel):

 • enerzijds zijn vervolgstudies mogelijk;

 • anderzijds kan wie dat wenst ook onmiddellijk de arbeidsmarkt betreden.

 

Vakken
B&O
TOE
Nederlands
3/4
3/4
Wiskunde
3/2
3/2
Frans
3/2
4
Engels
2/3
4
Geschiedenis
1
1
Burgerschap
1/0
1/0
Aardrijkskunde
0/1
0/1
Natuurwetenschappen
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Toegepaste informatica
1/0
1/0
Artistieke expressie
0/1
0/1
Studieboost
1
1
Levensbeschouwelijk vak
2
2
Economie
2
Toegepaste economie
2
Bedrijf en organisatie - toegepaste economie
6
Bedrijf en organisatie - toegepaste informatica
2
Aardrijkskunde - toeristische geografie
2
Toerisme
7
ASO
TSO
2 latijn

RICHTINGEN

Latijn

Latijn vormt de basis van een brede algemene vorming. In de 1ste graad begrijp je heel wat Latijnse woorden. In de 2de graad breid je deze kennis verder uit en leer je meer ingewikkelde zinsconstructies. In de 3de graad worden woordenschat, grammatica en cultuur geïntegreerd.

Tekstanalyse blijft belangrijk, maar ook de link naar het heden wordt steeds vaker gelegd.

Economische Wetenschappen

Gefascineerd door cijfers of een geboren ondernemer? Droom je van je eigen bedrijf? Ben je geboeid door consumentengedrag? Dan zijn onze economische richtingen iets voor jou!

 

De focus ligt onder meer op de ontwikkeling van de economie, lokale economische activiteiten, de geheimen van de boekhouding en het maken van volledige financiële plannen.

 

Je zet onder andere samen met je klasgenoten een mini-onderneming op.

Theorie wordt ook omgezet naar praktijk.

Natuurwetenschappen

Je verdiept je in biologie, chemie, fysica en wiskunde. Problemen tot hun kern herleiden wordt jouw specialiteit. Je kan je omgeving verbluffen met wat voor leken toverkunst lijkt. Wetenschap blijkt heel wat meer te zijn dan saaie theorie en formules. Observaties en spectaculaire experimenten maken deze richting spannend. Was je altijd al gefascineerd door technologie?

 

Je bestudeert de natuurverschijnselen ook proefondervindelijk in onze goed uitgeruste labo’s en/of het technieklokaal. Je wetenschappelijk vernuft in de praktijk omzetten.

Humane Wetenschappen

De menselijke geest en het menselijk handelen ontrafel je helemaal in deze richting.

Centraal staat een pakket gedragswetenschappen, sociale wetenschappen, filosofie en kunst.

De werking van onze maatschappij zal voor jou geen geheimen meer kennen.

Bedrijf & Organisatie

Gefascineerd door cijfers of een geboren ondernemer? Droom je van je eigen bedrijf? Ben je geboeid door consumentengedrag? Dan zijn onze economische richtingen iets voor jou!

 

De focus ligt onder meer op de ontwikkeling van de economie, lokale economische activiteiten, de geheimen van de boekhouding en het maken van volledige financiële plannen.

 

Je zet onder andere samen met je klasgenoten een mini-onderneming op.

Theorie wordt ook omgezet naar praktijk.

Toerisme

Als enige school in een toeristisch belangrijke regio biedt GO! atheneum Veurne Centrum de richting ‘Toerisme’ aan! Deze opleiding start al vanaf het 3e jaar en loopt door tot het 6e jaar. Instromen in het 4e of 5e jaar is ook mogelijk.

 

Deze richting heeft de ‘dubbele finaliteit’. In mensentaal betekent dit dat de leerlingen van deze opleiding na het succesvol beëindigen van het 6e jaar klaar zijn om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan, of door te stromen en verder te studeren aan een hogeschool of universiteit.

2 economie
2 natuurwetenschappe
2 humane wetenschappe
2 bedrijf en organisatie
2 toerisme
richtingen
bottom of page