top of page

Talenten uitdiepen

Een krak in wiskunde? Een talenknobbel? Een econoom in hart en nieren? In de doorstroomfinaliteit (ASO) in de derde graad diep je jouw talenten verder uit, zodat je een gerichte studiekeuze kan maken na jouw secundaire studies. Onze school biedt daarvoor de volgende richtingen aan: Latijn-moderne talen, Latijn-wiskunde, economie-moderne talen, economie-wiskunde, humane wetenschappen en wetenschappen-wiskunde. In de dubbele finaliteit (TSO) bieden we twee studierichtingen aan: bedrijfsorganisatie en toerisme.

 

Na de tweede graad kunnen onze leerlingen nog alle kanten uit met hun studiekeuze. Niets ligt vast. 

ASO / Doorstroomfinaliteit

ASO

ASO-richtingen vallen voortaan onder de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend), met als doel om de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar het hoger onderwijs.

 

Binnen ASO bieden wij op onze school de polen Latijn, Economie, Wetenschappen, Humane wetenschappen, Moderne talen en Wiskunde aan in volgende richtingen:

 

  • Latijn-Wiskunde en Latijn-Moderne talen

  • Economie-Wiskunde en Economie -Moderne talen

  • Wetenschappen-Wiskunde

  • Humane wetenschappen

 

Binnen sommige richtingen worden bovendien keuzemodules aangeboden. De invulling daarvan hangt af van de richtlijnen van de overheid. Raadpleeg zeker geregeld onze website hieromtrent.

Vakken
LaWi
EcWi
WeWi
LaMt
EcMt
HW
Nederlands
3/4
3/4
3/4
4
4
3/4
Wiskunde
7/6
7/6
7/6
4
4
4
Duits
2
2
Frans
3/2
3/2
3/2
4/3
4/3
3/2
Engels
2/3
2/3
2/3
3/4
3/4
2/3
Geschiedenis
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
Burgerschap
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Economische financiële competentie
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Biologie
1
1
2
Chemie
1
1
2
Fysica
1
1
2
Wetenschap
1/0,5
1/0,5
Natuurwetenschappen
1/1,5
1/1,5
1/1,5
Aardrijkskunde
1/0,5
1/0,5
1
1/0,5
1/0,5
1/0,5
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
2
2
Artistieke expressie
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Levensbeschouwelijk vak
2
2
2
2
2
2
Latijn
4
4
Economie
4
4
Informaticawetenschappen
0/1
0/1
0/1
Onderzoekswetenschappen/STEM
2/1
Kunstbeschouwing
1
1
2/1
Filosofie
2
Gedragswetenschappen
3
Cultuurwetenschappen
2
Keuzevak: sport of cultuur
1
Studieboost
1
1
1
1
1
1

TSO / Dubbele Finaliteit

Verder studeren of de arbeidsmarkt betreden? Na deze studies binnen de dubbele finaliteit liggen alle mogelijkheden nog open. Onze school biedt twee TSO-richtingen binnen het domein Economie en organisatie aan:

  • Bedrijfsorganisatie (vroeger Handel)

  • Toerisme

 

Ook wie je  geen toerisme of bedrijfsorganisatie in de tweede graad volgde, kan in de derde graad nog gemakkelijk overstappen. 

 

Vakken
BO
TOE
Nederlands
3/2
4/3
Wiskunde
2/3
2
Frans
3/2
4
Engels
2/3
4
Geschiedenis
1
1
Burgerschap
0/1
0/1
Aardrijkskunde
1/0
1/0
Natuurwetenschappen
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Artistieke expressie
1/0
1/0
Levensbeschouwelijk vak
2
2
Economische financiële competenties
0/1
0/1
Economie
4
Toegepaste economie
8
Toegepaste informatica
1
Aardrijkskunde: toeristische geografie
2/3
Toerisme
7
Studieboost
1
1

RICHTINGEN

Latijn vormt de basis van een brede algemene vorming. In de 1ste graad begrijp je heel wat Latijnse woorden. In de 2de graad breid je deze kennis verder uit en leer je meer ingewikkelde zinsconstructies. In de 3de graad worden woordenschat, grammatica en cultuur geïntegreerd.

Tekstanalyse blijft belangrijk, maar ook de link naar het heden wordt steeds vaker gelegd.

Gefascineerd door cijfers of een geboren ondernemer? Droom je van je eigen bedrijf? Ben je geboeid door consumentengedrag? Dan zijn onze economische richtingen iets voor jou!

 

De focus ligt onder meer op de ontwikkeling van de economie, lokale economische activiteiten, de geheimen van de boekhouding en het maken van volledige financiële plannen.

 

Je zet onder andere samen met je klasgenoten een mini-onderneming op.

Theorie wordt ook omgezet naar praktijk.

Je verdiept je in biologie, chemie, fysica en wiskunde. Problemen tot hun kern herleiden wordt jouw specialiteit. Je kan je omgeving verbluffen met wat voor leken toverkunst lijkt. Wetenschap blijkt heel wat meer te zijn dan saaie theorie en formules. Observaties en spectaculaire experimenten maken deze richting spannend. Was je altijd al gefascineerd door technologie?

 

Je bestudeert de natuurverschijnselen ook proefondervindelijk in onze goed uitgeruste labo’s en/of het technieklokaal. Je wetenschappelijk vernuft in de praktijk omzetten.

De menselijke geest en het menselijk handelen ontrafel je helemaal in deze richting.

Centraal staat een pakket gedragswetenschappen, sociale wetenschappen, filosofie en kunst.

De werking van onze maatschappij zal voor jou geen geheimen meer kennen.

Gefascineerd door cijfers of een geboren ondernemer? Droom je van je eigen bedrijf? Ben je geboeid door consumentengedrag? Dan zijn onze economische richtingen iets voor jou!

 

De focus ligt onder meer op de ontwikkeling van de economie, lokale economische activiteiten, de geheimen van de boekhouding en het maken van volledige financiële plannen.

 

Je zet onder andere samen met je klasgenoten een mini-onderneming op.

Theorie wordt ook omgezet naar praktijk.

Als enige school in een toeristisch belangrijke regio biedt GO! atheneum Veurne Centrum de richting ‘Toerisme’ aan! Deze opleiding start al vanaf het 3e jaar en loopt door tot het 6e jaar. Instromen in het 4e of 5e jaar is ook mogelijk.

 

Deze richting heeft de ‘dubbele finaliteit’. In mensentaal betekent dit dat de leerlingen van deze opleiding na het succesvol beëindigen van het 6e jaar klaar zijn om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan, of door te stromen en verder te studeren aan een hogeschool of universiteit.

Latijn

Economie

Natuurwetenschappen

Humane Wetenschappen

Bedrijfsorganisatie

Toerisme

3 latijn
3 econome
3 natuuwetenschappen
3 humane wetenschappe
3 beijfsorganisatie
3 toerisme
ASO
TSO
richtingen
bottom of page