top of page
20230203_100817.jpg

ONZE SCHOOL

"Het mooiste dat je een kind kan geven, is een kans"

foto missie.png

MISSIE

We werken SAMEN en GELIJKGERICHT aan BREDE BASISZORG.

We werken OPLOSSINGSGERICHT.

We zijn sterk in DIFFERENTIËREN.

SAMEN REFLECTEREN we voortdurend op de eigen werking.

“Sterk in talentontwikkeling”

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. 

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek of talen. Hiervoor is een continu ontwikkelingsproces nodig,  

Het onderwijs heeft hierop een grote invloed. Het is dus belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. 

 

Als school zetten wij hier volop in op deze brede ontwikkeling van alle talenten. We bieden een innovatief en geactualiseerd studieaanbod aan.

VISIE

MISSIE
VISIE

BREDE BASISZORG

Duidelijke regels en afspraken binnen een warm schoolklimaat en goed onderwijs in de klas zorgen ervoor dat leerlingen op onze school een veilige haven vinden waar ze zich thuis voelen. Onze leerlingen bereiden wij optimaal voor op hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt.

Bij ons staat bijgevolg de leerling centraal en onze brede basiszorg is erop gericht om al onze leerlingen te versterken in hun leerproces.

Om deze brede basiszorg optimaal toe te passen, is er zowel een engagement nodig vanuit het schoolteam, als de leerling en de ouders.

BREDE BASISZORG

STUDIE-

BEGELEIDING

NOTITIES,

LEERSTOF

&

AGENDA

TOETSEN

&

EXAMENS

LEERLINGEN-

BEGELEIDING

- Leren studeren

- Studiekeuzebegeleiding

- Preventieve gezonheidszorg

- Psychisch en sociaal functioneren

GOEDE
KLASPRAKTIJK

AGENDA

&

SMARTSCHOOL

CONTROLEREN

GOEDE 

STUDIEHOUDING

&

MEDEWERKING

PROBLEMEN

MELDEN

AFSPRAKEN

NAKOMEN

ONDERSTEUNEN

PEDAGOGISCH

PROJECT

AGENDA

&

SMARTSCHOOL

CONTROLEREN

DOORGEVEN

BELANGRIJKE

INFORMATIE

MODERNE CAMPUS

Moderne infrastructuur

Een aangename leer- en leefomgeving.

De school is volledig voorzien van WIFI.

 

Chromebooks, laptops, beamers en smartboards/TV's worden actief gebruikt tijdens de lessen.

20230203_100817.jpg
CAMPUS

OUDERPARTICIPATIE

OUDERPARTICIPATIE

De school kan ook rekenen op ondersteuning van de vriendenkring.

 

De leden zijn geëngageerde ouders, ouders van oud-leerlingen en ook leerkrachten van onze school.

Samen proberen ze de werking van de school te ondersteunen.

De werking van de vriendenkring is in 2022 helemaal opnieuw opgebouwd.

Ze zetten in op een tweeledige werking:

  • Enerzijds organiseert het als oudervereniging activiteiten om budget te verzamelen voor de leerlingen van de school. Dat budget kan de school voor diverse aankopen of voor leuke, ontspannende activiteiten voor de leerlingen.

  • Anderzijds gaat de vriendenkring in overleg met het schoolbestuur over het schoolbeleid en ondersteunt - waar het kan - de schoolwerking ten voordele van de leerlingen.

WIE IS WIE?

  • Voorzitter: Ben Driesen

  • Ondervoorzitter: Charlotte Deseins

  • Secretaris: Andries Vleminckx & Ludovic Vanden Bussche

  • Penningmeester: Frédéric Larcin

Op vlak van activiteiten ligt de FOCUS op 3 ACTIVITEITEN doorheen het jaar:

  • Dartstoernooi 'Dartheneum' 

  • Spaghetti-avond

  • Derde activiteit

Heb je ZIN om mee je SCHOUDERS TE ZETTEN ONDER DE WERKING of mee te denken voor een betere ondersteuning aan de leerlingen?

Neem vrijblijvend contact op, alle ouders zijn heel welkom!

Spreek gerust een leerkracht aan over de vriendenkring op een infoavond of opendeurdag, zij brengen je graag in contact met je aanspreekpunten van de vriendenkring.

 

CONTACTEER ONS

E-mail: vriendenkring.kaveurne@gmail.com

Volg de vriendenkring op Facebook, daar krijg je een blik op de werking en de activiteiten.

LEERLINGPARTICIPATIE
Kopie van 286948556_3721527777971402_447073338491535531_n.jpg

LEERLINGPARTICIPATIE

Bij ons bestaat leerlingenparticipatie niet enkel op papier.

Leerlingenraden werken actief mee aan het reilen en zeilen op school en zijn vertegenwoordigd in de schoolraad. Hun mening en adviezen zijn voor onze school belangrijk.

 

Ook organiseren ze verschillende acties om het welbevinden op school te verstrekken.

Wie zich goed voelt in een organisatie, presteert beter.

LEERLINGBEGELEIDING

LEERLINGBEGELEIDING

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed worden begeleid en een aanspreekpunt hebben als het even moeilijk gaat. Elke leerkracht is bereid te luisteren naar de kleine en grote zorgen van de leerlingen. Klastitularissen ondersteunen hun leerlingen maximaal.

 

Soms moeten we op zoek naar een meer gerichte aanpak. Drie leerlingencoaches coördineren de leerlingbegeleiding. Ze werken steeds samen met het hele lerarenteam, de ouders en het CLB.

 

We hebben vertrouwen in de talenten van onze jongeren. We proberen hen te ondersteunen door ze te coachen en hen aan te sporen zelf oplossingen te zoeken. Zo groeien ze uit tot weerbare volwassenen.


De eerstejaars worden ondersteund door de Wathoe-studiemethode die hen helpt om geleidelijk grotere leerstofpakketten te verwerken en goed te plannen. Deze methode wordt voortgezet in de tweede en derde graad, waarbij ze steeds zelfstandiger de methode hanteren.

 

Leerlingen met een leerstoornis kunnen -indien gewenst- een handelingsplan op maat krijgen om hun slaagkansen te optimaliseren.

Wij geven met veel plezier meer uitleg bij vragen rond specifieke problemen!

KMAE3888.jpg

STUDIEKEUZEBEGELEIDING


Een goede studiekeuze maken is bepalend voor de schoolloopbaan en het latere leven van onze leerlingen, maar de juiste keuze maken is niet altijd evident.

Ons team van leerlingenbegeleiders ondersteunt onze leerlingen hierbij en organiseert allerhande activiteiten om voor iedereen een opleiding op maat te vinden.

STUDIEKEUZEBEGELEIDING
bottom of page