top of page
IMG_2734.JPG

PRAKTISCH

DAGINDELING

LET OP!

Om tijdig de lessen te kunnen starten, sluit onze schoolpoort om 8u35. Leerlingen die later toekomen, worden als te laat beschouwd.

AVONDSTUDIE

Elke avond hebben de leerlingen de mogelijkheid om avondstudie te volgen van 15u50 tot 16u40.

dagindeling
Lesuren
1e graad
2e en 3e graad
1: 8u40 - 9u30
les
les
2: 9u30 - 10u20
les
les
10u20 - 10u35
speeltijd
speeltijd
3: 10u35 - 11u25
les
les
4: 11u25 - 12u15
les
les
12u15 - 13u10
middagpauze
middagpauze
5: 13u10 - 14u00
les
les
14u00 - 14u10
speeltijd
speeltijd
6: 14u10 - 15u00
les
les
7: 15u00 - 15u50
les
les
8: 15u50 - 16u40
naar huis of avondstudie
les, naar huis of avondstudie

MIDDAGMAAL

Wij bieden warme maaltijden aan op school. Bij de start van het schooljaar moet beslist worden op welke dagen  deze op school genuttigd worden. Dit geldt voor het ganse schooljaar.

Menu warme maaltijden

middagmaal

SCHOOLBIJDRAGE

De toegang tot GO! atheneum Veurne Centrum is gratis.

 

Daarnaast beperken we de schoolkosten zo veel mogelijk. De Oud-leerlingenbond maakt het mogelijk ook handboeken te huren aan een voordelig tarief. Ze bieden in uitzonderlijke situaties ondersteuning om extra schoolkosten te financieren.

Image by Christian Dubovan
Schoolbijdrage

 

BIJDRAGE VAN DE OUDERS

 

BIJDRAGE VOOR SCHOOLMATERIAAL

Dit omvat:

  • de huur van handboeken;

  • het voorschot van leerwerkboeken;

  • kopieën;

  • de aankoop van 1 schoolagenda.

Voor de huurboeken wordt eenmalig een waarborg van € 30 gevraagd. Wie deze telkens volledig en in goede staat teruggeeft, krijgt de waarborg op het einde van de schoolloopbaan terug.

 

Vrijblijvend kan je een locker bij ons huren voor € 30 per schooljaar.

Eénmalig is er ook de aankoop van een t-shirt met het schoollogo en een fluohesje, voor de sport.

BIJDRAGE VOOR EXTRA_MUROSACTIVITEITEN (uitstappen en projecten)

Deze worden op voorhand opgehaald door de organiserende leerkracht(en), de klastitularis of het

secretariaat. Het is ook mogelijk dat het bedrag via overschrijving geïnd wordt.

 

Daarbovenop komt een richtprijs van €160 voor de GWP van het eerste jaar en van €300 voor de GWP van het zesde jaar. Exacte prijzen zijn afhankelijk van vervoer, verblijf en toegangsgelden, die niet altijd op voorhand gekend zijn.

In Toerisme wordt in de derde graad een bijkomende studiereis georganiseerd door de leerlingen, met een geschatte kostprijs van €150.

ICT

De bijdrage voor ICT bevat alle licenties die gebruikt worden en de verzekering van de Chromebook.

Hoe wordt er verder gefactureerd?

Hieronder vind je een indicatie van de schoolkosten (in euro) op basis van de vorige schooljaren. De exacte kost kan afwijken door meer of minder activiteiten, kopieën ...

We vragen een voorschot in het begin van het schooljaar (bij het ophalen van de werkboeken) of bij inschrijving in de loop van het schooljaar. Hierna volgen enkele tussentijdse facturen doorheen het schooljaar en een eindafrekening in mei of juni.

Eerstejaars betalen hun studiereis in schijven verdeeld over 3 maanden (totaal € 160).

 

Zesdejaars betalen in het begin van het schooljaar € 100 extra als voorschot voor de studiereis (totaal € 300). (Prijzen onder voorbehoud).

Leerjaar
Schoolmateriaal
Uitstappen en projecten
ICT
Totaal
1e jaar
275
275
70
620
2e jaar
275
125
70
470
2e gr doorstroom finaliteit
275
125
70
470
2e gr dubbele finaliteit
300
125
70
495
5e jaar doorstroom finaliteit
250
125
70
445
5e jaar dubbele finaliteit
300
125
70
495
6e jaar doorstroom finaliteit
250
375
70
695
6e jaar dubbele finaliteit
300
375
70
745
bottom of page